Energetické štítky

   Energetické štítky na domácích spotřebičích nás informují o jejich energetické účinnosti a náročnosti již od roku 1992. Od té doby došlo pouze k malým korekcím. Rok 2011 je pro štítkování spotřebičů rokem zlomovým, nová směrnice evropské unie zavádí zcela nové štítky. Jak se změní současný systém?

Energetický štítek   Energetické štítky mají ve světě již více než 20letou tradici. Na starém kontinentě došlo k jejich centrálnímu zavedení a unifikaci v roce 1992 vydáním směrnice Rady Evropské unie 92/ 5/EHS, o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku. Členské státy pak měly čas do poloviny roku následujícího na implementaci této zákonné normy do své legislativy. Nutno připomenout, že to bylo ještě dávno před vstupem České republiky do evropského společenství, takže ČR touto normou vázána nebyla.

Trocha historie

   V tuzemsku jsme se začali s energetickými štítky setkávat od roku 1995, ač je naše legislativa tehdy ještě neznala. Štítky byly do českých zákonů zaneseny poprvé až v roce 2000, a to zákonem č. 40 /2000 Sb. a posléze pak vyhláškou č. 442/2004 Sb. Evropská administrativa byla o poznání aktivnější, po původní směrnici 92/ 5/EHS následovaly další směrnice korigující původní normu. Nejprve v roce 1994 přišla korekce pro elektrické chladničky a mrazničky, o rok později pro pračky a sušičky, v roce 199 i pro jejich kombinace. Myčky se dočkaly v roce 1998 a 1999, rok 2002 byl ve znamení klimatizací a elektrických trub. V roce 2000 došlo k významné dohodě mezi vládou Spojených států amerických a Evropskou unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky.

Revoluční vyhláška

   Aktivní období unijních zákonodárců během devadesátých let odráželo dynamicky se vyvíjející trh domácích spotřebičů, který neustále přinášel a posouval technologické hranice a možnosti. Po roce 2000 se s hromadným nástupem mikroelektroniky ještě urychlil, ale zákonné normy postupně zastarávaly. Největší problém představovalo neustálé zvyšování energetické účinnosti, takže výrobci hledali vlastní způsob, jak označovat spotřebiče účinnější, než jaké znal zákon. Tomu nyní udělala Evropská unie přítrž směrnicí 2010/30/EU, o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Směrnici schválil Evropský parlament loni v květnu, přičemž jejím vstupem v platnost se ruší původní norma z roku 1992 a zavádí nový standard i radikálně inovovanou podobu energetických štítků. V rámci tuzemska je tato norma platná od 20. prosince 2010 a pro výrobce závazná od 20. prosince 2011.

Energetický štítek – seznamte se

   Energetický štítek je nositelem technických a změřitelných údajů elektrospotřebičů. V České republice je povinnost štítkovat automatické pračky, bubnové sušičky a jejich kombinace, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, myčky nádobí, elektrické trouby a ohřívače vody, zdroje světla, předřadníky k zářivkám, klimatizační jednotky a od roku 2009 také domy. Samotný štítek pak představuje barevnou samolepku, která uvádí energetickou třídu spotřebiče, jež ho charakterizuje z hlediska energetické účinnosti (porovnává se tabulková hodnota se skutečně naměřenou), a rovněž obsahuje další užitečné informace podle kategorie každého spotřebiče. V případě chladniček a mrazniček udává roční spotřebu elektrické energie v kWh, kapacitu v litrech i hlučnost v dB, u praček udává spotřebu elektrické energie i vody na prací cyklus, kapacitu v kg, účinnosti praní a odstřeďování včetně maximální rychlosti a hlučnost. O myčkách nádobí prozradí opět spotřebu elektrické energie i vody na jeden mycí cyklus, účinnosti mytí a sušení, kapacitu v počtu normovaných sad nádobí a nakonec i hlučnost v dB. štítky elektrických trub musí uvádět spotřebu v kWh, kapacitu v litrech a jejich typ. Přesný výčet u dalších kategorií lze dohledat ve výše citovaném nařízení EU nebo na internetu např. na portálu EU zaměřeném na problematiku energií, který je dostupný na adrese www.energy.eu.

Štítky v novém kabátě

   V letošním roce se budete moci setkávat jak s novými, tak s původními štítky, s postupujícím časem by se pak mělo procento nových štítků zvětšovat a ke konci roku už budou výrobci vázáni používat pouze štítky nové. Nový štítek prošel inovací jak obsahovou, tak grafickou. Jak už v EU bývá zvykem, klade se důraz na jazykovou univerzálnost, proto byly původní texty nahrazeny piktogramy, které jsou jazykově neutrální. Ladění štítku do modré barvy a logo EU je už jen logický krok. Z obsahového hlediska ze štítků zmizí nejstarší energetické třídy a stupnice bude končit u třídy D. Naopak rodina energetické třídy A bude nyní zahrnovat nejúspornější spotřebiče tříd A+, A++ a A+++. „Výrobci již delší dobu hodnocení A+, A++ a A+++ používají. Až nyní jsou ale tyto kategorie oficiálně součástí štítků, a spotřebitel tak reálně vidí rozdíl mezi jednotlivými výrobky. Například u chladicích zařízení se již nyní na trhu nesmí objevit kategorie B a horší, prodávat se tedy mohou pouze kategorie A, a i v té jsou velké rozdíly. Další rozdělení kategorie tak bylo nevyhnutelné,“konstatuje Martin Sailer, generální ředitel CECED CZ, sdružující výrobce domácích spotřebičů. Rovněž „doplňkové“ informace se rozšíří, asi nejlepším příkladem jsou pračky, které kromě spotřeby na cyklus s plnou náplní při 0 °C budou nyní muset uvádět i spotřebu při 40°C cyklu, a to i s poloviční náplní. Drobného rozšíření dozná i portfolio označovaných spotřebičů, nově budou označkovány i domácí vinotéky a přenosné chladničky. Seznam spotřebičů určených ke štítkování však jistě není konečný a brzy dozná dalších kategorií. Největším adeptem jsou v současnosti televizory. Z domácích spotřebičů se nové značení netýká zatím například sušiček, ty se součástí tohoto systému stanou až na konci tohoto roku.

Přihlášení


Banner

eShop ALPHAOBCHOD na Facebooku